Praktyki zawodowe - Mechatronika

 UWAGA: 

W nowej sytuacji epidemiologicznej, która nie ułatwia normalne funkcjonowanie w procesach społecznych, wydaje się być dobrym rozwiązaniem kontynuowanie realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień-wrzesień 2020 r. Odkładanie tego obowiązku edukacyjnego na później będzie trudne i skomplikowane dla wszystkich zainteresowanych. Jak we wcześniejszych semestrach korzystamy ze strony www.neurosoft.edu.pl, aby koordynować wszystkie działania organizacyjne.

 

 

 

 

 

  •  PRACA - Potwierdzenie zaliczenia praktyki (studenci pracujący)

 

  •  DZIENNICZEK - Dzienniczek praktyki, niezbędny do zaliczenia (studenci niepracujący)

 

  • OPINIA - Ocena i opinia opiekuna ze strony firmy (studenci niepracujący)

 

 Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych

 Harmonogram działania  2020/2021
 Oświadczenie zakładu o przyjęciu studenta na praktykę
 Rozporządzenie Rektora dotyczące NNW dla praktyk studenckich
 Regulamin praktyk
 Program praktyk
 Dziennik praktyk
 Potwierdzenie zatrudnienia do zaliczenia praktyki
 Ocena praktyk - opiekun merytoryczny w firmie
 Sylabus profil ogólnoakademicki
 Sylabus profil ogólnoakademicki II stopień mgr
 Sylabus profil praktyczny

 

Z dniem 2013.03.07 w życie weszło zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych - szczegóły w odnośnikach.

Uwaga, ważna zmiana wynikająca z powyższego rozporządzenia - ubezpieczenie na okres praktyki student realizuje we własnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, w ramach studiów na kierunku Mechatronika realizowana jest obowiązkowa praktyka zawodowa.Charakter, organizacja i przebieg praktyki jest różny w zależności od rodzaju studiów i specjalności.

Na kierunku Mechatronika praktyka realizowana jest w firmach wyodrębniających komórki zarządzające i organizacyjne, zakładach produkcyjnych, przemysłowych i usługowych, przedsiębiorstwach, innych instytucjach, w których rozwiązywana jest problematyka zadań mechatronicznych.

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami placówek stanowiących ich przyszłe miejsca pracy z uwzględnieniem: funkcjonowania oraz wzajemnego powiązania ze sobą poszczególnych ogniw pracy, ich relacji ze środowiskiem, weryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, nabywania kompetencji do wykonywania pracy zawodowej.

 

 

Praktyki zawodowe - Mechatronika

 UWAGA: 

W nowej sytuacji epidemiologicznej, która nie ułatwia normalne funkcjonowanie w procesach społecznych, wydaje się być dobrym rozwiązaniem kontynuowanie realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień-wrzesień 2020 r. Odkładanie tego obowiązku edukacyjnego na później będzie trudne i skomplikowane dla wszystkich zainteresowanych. Jak we wcześniejszych semestrach korzystamy ze strony www.neurosoft.edu.pl, aby koordynować wszystkie działania organizacyjne.

 

 

 

 

 

  •  PRACA - Potwierdzenie zaliczenia praktyki (studenci pracujący)

 

  •  DZIENNICZEK - Dzienniczek praktyki, niezbędny do zaliczenia (studenci niepracujący)

 

  • OPINIA - Ocena i opinia opiekuna ze strony firmy (studenci niepracujący)

 

 Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych

 Harmonogram działania  2020/2021
 Oświadczenie zakładu o przyjęciu studenta na praktykę
 Rozporządzenie Rektora dotyczące NNW dla praktyk studenckich
 Regulamin praktyk
 Program praktyk
 Dziennik praktyk
 Potwierdzenie zatrudnienia do zaliczenia praktyki
 Ocena praktyk - opiekun merytoryczny w firmie
 Sylabus profil ogólnoakademicki
 Sylabus profil ogólnoakademicki II stopień mgr
 Sylabus profil praktyczny

 

Z dniem 2013.03.07 w życie weszło zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych - szczegóły w odnośnikach.

Uwaga, ważna zmiana wynikająca z powyższego rozporządzenia - ubezpieczenie na okres praktyki student realizuje we własnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, w ramach studiów na kierunku Mechatronika realizowana jest obowiązkowa praktyka zawodowa.Charakter, organizacja i przebieg praktyki jest różny w zależności od rodzaju studiów i specjalności.

Na kierunku Mechatronika praktyka realizowana jest w firmach wyodrębniających komórki zarządzające i organizacyjne, zakładach produkcyjnych, przemysłowych i usługowych, przedsiębiorstwach, innych instytucjach, w których rozwiązywana jest problematyka zadań mechatronicznych.

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami placówek stanowiących ich przyszłe miejsca pracy z uwzględnieniem: funkcjonowania oraz wzajemnego powiązania ze sobą poszczególnych ogniw pracy, ich relacji ze środowiskiem, weryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, nabywania kompetencji do wykonywania pracy zawodowej.